Bestyrelsens beretning 2023

Aktivitetsudvalget

I 2023 har der været ekstra gang i aktiviteterne i ASC, herunder en julefrokost, Pubcrawl, indendørsturnering, sæsonens AaB’er og en rundvisning på stadion. Året startede ud med, at en savnet begivenhed igen var i kalenderen, nemlig ASC indestævne, som tidligere år har været aflyst grundet Corona samt for få tilmeldte. Bestyrelsesmedlem Kristian Lyng Thingbak, som har stor erfaring med planlægning af stævner, satte gang i at genoplive stævnet, hvor han med stor hjælp fra gode frivillige kræfter lykkedes med at få sat liv i indestævnet igen. Her var hele 10 hold tilmeldt og turneringen forløb gnidningsfrit. Dette skyldtes også, at vi i bestyrelsen havde taget en beslutning om, at det var muligt at deltage som ikke-medlem i ASC, som ved de fleste af vores andre aktiviteter. Det var en fin satsning og dermed fortsætter turneringen på ny med mulighed for at ikke-medlemmer kan deltage.

En gammel kending meldte sig som frivillig i ASC’s aktivitetsudvalg, nemlig Lars ”Kosten” Thomsen. Han har igangsat flere forskellige arrangementer, herunder rundvisning på stadion og en ASC pubcrawl – begge med stor succes og aktiv deltagelse. Det viser sig bare igen, at når frivillige har en god idé, så er der ikke langt fra tanke til handling. Tak til ham for at tænke nyt og handle derpå.

Igen i 2023 blev der afholdt julefrokost, og denne gang i nye farverige omgivelser på Ulla Terkelsen. Her var der stor deltagelse. Både fra foreningens frivillige og medlemmer, samt fint besøg fra lokalafdelingen i København.

Altså var 2023 et år med rigtig meget aktivitet i foreningen til gavn for medlemmer og ikke-medlemmer. Vi vil gerne takke de frivillige, særligt Jean, Ove og Kosten for deres engagement og hvem vi ikke kunne uden lykkedes med at komme i mål med så mange veludførte arrangementer.

Bestyrelsen

2023 var et travlt år for bestyrelsen. Der var fra starten af året fokus på at samle opbakningen til AaB, så vi forhåbentligt kunne forblive i Superligaen. Desværre lykkedes sidstnævnte ikke, men ikke på grund af manglende opbakning. Udover redningsforsøget, så spillede AaB sig også i en Pokalfinale, og det krævede alle kræfter i bestyrelsen samt en masse fantastiske frivillige. Vi lykkedes med at få sendt 19  busser til Parken, på trods af mange udfordringer i sidste øjeblik. Desværre vandt vi ikke pokalen, men sikke en fantastisk dag og en kraftpræstation af alle der var med til at få det til at lykkes.

På det mere administrative plan har vi i 2023 indført et nyt medlemssystem, Mentoclub, som gør administrationen af medlemmer langt nemmere, både for brugerne og for administratoren. Det har krævet hårdt arbejde og der ligger stadig en del arbejde i konverteringen af medlemmer til det nye system, men vi er godt i gang og håber på, at det nye og nemmere medlemssystem sikrer både flere medlemmer, men også en bedre brugeroplevelse for allerede medlemmer.

Bladudvalget

I 2023 fik vi endnu engang fire blade med Supporteren, hvor vi i blandt andet kunne læse om Nicklas Helenius, der talte om at modstanderne igen skal frygte at spille på Aalborg Stadion, mens Allan Sousa fortalte om sin drivkraft, sin opvækst i Brasilien og fodboldrejse via Qatar, Vejle og til Aalborg. Derudover kunne vi læse om Oscar Hiljemark, der fortalte om at få ansvaret for klubben i en svær tid, mens årets sidste blad havde et længere interview med Lynge Jakobsen, hvor der blev sendt en hilsen til Henning Munk Jensen, talt om AaB af 1885, nedrykningen, samt nye vinde over klubben der ifølge Lynge peger mod lysere tider.

2023 blev også sidste år med Supporteren i denne omgang. ASC har gennem hele 2023 forsøgt at finde nye drivkræfter til at føre bladet videre, men uden held. Derfor holder bladet i øjeblikket en pause, og genopstår forhåbentlig i fremtiden, men måske i nye digitale klæder? Derfor skal der også lyde en særlig tak til de frivillige ildsjæle, der har drevet Supporteren siden bladet udkom første gang i marts 1991. De har i i fællesskab sørget for at vi alle har kunnet læse spændende artikler om spillere og ledere i og omkring klubben, samt givet et indblik i hvad der sker bag fanscenen via diverse reportager fra udebaneture, Tifo-værksteder, juniorarrangementer, indendørsstævner, julefrokoster og meget meget mere.

Supporteren har siden 1991 været en institution i ASC, og været et samlende ASC produkt som alle medlemmer fik tilsendt i postkassen. Første blad havde et interview med AaB’s dengang 19-årige målmand, Niels Christian Jørgensen, et velkommen hjem til Peter Rasmussen som AaB lejede i VfB Stuttgart, en konkurrence og så en artikel om turneringsstrukturen som dengang var i en overgangsfase – med underrubrikken: Hvordan Spjald vinder DM i 1995 og Brøndby ender i DS… Den hurtige lytter, vil i dag mindes at det var AaB og ikke Spjald, der vandt sit første mesterskab i 1995.

Supporteren har på sin vis afspejlet ånden i foreningen og den udvikling som klubben og fankulturen i Aalborg har gennemgået siden bladets oprindelse i 1991. Bladene udgør en unik tidslomme og arv, som vi i dag kun kan hylde og se tilbage på med stolthed. I 1991 var der ingen, der forbandt AaB med storhed, mesterskaber og Champions League. Supporteren har været med på hele rejsen.

Tilslut en særlig tak til Christian Simoni, som har været hjertet bag bladet de sidste mange år. Uden dit engagement for Supporteren, så ville bladet ikke have haft den betydning, det har haft for foreningen. Tusind tak for denne helt særlige indsats.

Busudvalget

Sikke et år i Busudvalget, som bød på mange deltagere på næsten alle busture, og en pokalfinale, som bragte masser af udfordringer med sig! Der var igen gennemførselsgaranti til alle AaB’s kampe i ligamæssig sammenhæng, og heldigvis var der generelt stor opbakning til turene.

Vi kommer ikke udenom, at en pokalfinale er den største enkeltstående kamp, man kan deltage i, og derfor er vi også stolte af, at vi kunne sende 19 busser mod hovedstaden den pågældende dag. Det var ikke uden udfordringer, men vi fik løst de fleste med godt samarbejde, gåpåmod og hårdt arbejde. Og ikke mindst fik vi høstet værdifuld erfaring, så vi er rustede til at gøre det hele igen igen!

Der er en stærk organisation bag busudvalget, som planlægger og organiserer ture til fordel for alle foreningens medlemmer og andre der ønsker en bustur til de danske stadions, hvor AaB spiller.

Fra bestyrelsens side vil vi takke det sejeste busudvalg for deres indsats, som sikrer, at vi kommer trygt ud og hjem fra diverse kampe og kan støtte drengene på banen til bold.

Tværfraktionelt fan-samarbejde

I 2023 var vi til DFF-seminar i Vejle, hvor vi havde en rigtig god weekend med spændende oplæg. ASC var repræsenteret af forkvinde i bestyrelsen, Laura Meisner, og næstformand, Rasmus Fihl som deltog i debatter om fanforhold, moderne fodbold og fik talt med mange af de andre fangrupper i Danmark. Det var både lærerigt og sjovt. Så sjovt, at bestyrelsen i ASC bød ind på, at vi i Aalborg skulle afholde arrangementet i 2024.

Infoudvalget

Infoudvalget har igen i 2023 haft et højt aktivitetsniveau takket være vores gode frivillige, som har lagt kræfter i udvalget og har styrket og videreført den solide indsats, der er blevet lagt i udviklingen af foreningens sociale medier siden 2018.
 2023 har ikke båret præg af de store projekter, men har i højere grad været et driftsår, hvor de ”sædvanlige” opgaver er blevet kørt sikkert i mål. Det er udvalgets ønske at tilføje flere kræfter, som kan hjælpe med opgaverne, så sidder du med følelsen af at kunne bidrage til udvalget, så tag fat i foreningens administrator/SoMe Manager, Daniel, på mail: kontoret@aabsupportclub.dk for at høre nærmere!

I bestyrelsen vil vi gerne takke infoudvalgets frivillige, som gør et stort arbejde for at videreformidle ASC’s aktiviteter hvad enten det er busture, medlemskaber, fødselsdagshilsner til spillere eller generelt at være med til at skabe en digital fællesskabsfølelse blandt AaB-fans.

Merchandise

I det forgangne år har Merchandiseudvalget haft et stort fokus på at øge salget af merchandise ved forskellige begivenheder, og især under Pokalfinalen i maj 2023 blev der opnået betydelige resultater. Under Pokalfinalen i maj 2023 lykkedes det udvalget at gennemføre en omfattende markedsføringskampagne, der inkluderede en strategisk placeret bod ved busserne før afgang samt en stærk online salgsplatform. Gennem en omhyggelig planlægning og samarbejde med arrangørerne, formåede vi at skabe en atmosfære, hvor fans følte sig draget til at købe vores T-shirt og dermed støtte holdet samt indfri ønsket om at gøre København og Parken rød og hvid. Resultatet af salget var bemærkelsesværdigt og satte nye højder, og oversteg vores forventninger markant. Dette skyldtes både den effektive markedsføring og et stærkt korps af frivillige, som bidrog til salget på dagen. Desuden spillede også det visuelle design til T-shirten en afgørende rolle i salget. Vi havde fokus på at skabe et produkt af høj kvalitet med et attraktivt design, der tydeligt afspejlede holdets identitet og stolthed samt den enkelte fans’ forbindelse til tribunen. Denne strategi bidrog til at øge appel og købelyst blandt fans. Et stort tak skal lyde til alle frivillige omkring merchandiseudvalget samt de ansvarlige i busudvalget og de frivillige rejseledere på dagen.

For at opretholde momentum fra Pokalfinalen var det vigtigt for udvalget at fortsætte med at fokusere på innovation inden for merchandise-design og markedsføringsteknikker, hvorfor en lækker halsedisse blev sat i salg i efteråret 2023. Den er taget rigtig godt imod. Vi lytter fortsat til feedback fra vores medfans og vi analyserer fortsat salgstrends for at tilbyde produkter, der appellerer til målgruppen og fanscenen omkring AaB.

Samlet set har året i Merchandiseudvalget været en succes, især med det flotte salg til Pokalfinalen i maj 2023. Dette giver os et solidt fundament at bygge videre på i vores bestræbelser på at styrke fanscenen og det visuelle billede omkring AaB’s kampe, samt selvfølgelig at øge indtægterne gennem merchandise salg, hvilket kommer alle som har AaB i hjertet til gode.

Slutteligt er det vigtigt for os at anerkende og takke bestyrelsen for vores gode samarbejde. Uden deres indsats og engagement ville vores mål og visioner ikke kunne realiseres på samme måde. Så i Merchandiseudvalget vi vil gerne fremhæve og takke bestyrelsen for deres uvurderlige bidrag til vores fælles succes. Tak!

Lokalafdelingen ASC København

I ASC København har man mærket, at det nu ikke hedder Superligaen længere. Til den positive side. Det forgangne år har budt på besøg i både Helsingør, Næstved og Køge, og man kan vist roligt sige, at fremmødet fra AaB-fans bosiddende på Sjælland har været imponerende – noget der tilsyneladende også har overrasket de førnævnte klubber på kampdagene, hvor ekstreme køer og meldinger om UDSOLGT af pølser før kampstart var et gennemgående tema.

Bestyrelsen i ASC København har et ønske om, at man i samarbejde med andre engagerede AaB-fans i det københavnske kan være med til at bidrage til organisering af busture til AaB’s kampe, hvor de københavnske AaB-fans kan samles og i fælles flok tage afsted sammen. Der vil blive meldt mere ud i den kommende tid. ASC KBH har stadig en aftale om 20% hos Pub&Sport på kampdage, hvor de automatisk reserverer borde når AaB spiller. Der skal lyde en stor tak hertil samt en opfordring til alle AaB-fans i KBH om at møde op på kampdage, så man kan skabe et endnu bedre sammenhold – også når der ikke er kampe på Sjælland. Herfra skal der lyde en stor tak til bestyrelsen i ASC København for deres arbejde, og vi ser frem til at følge udviklingen i det kommende år.

Juniorklubben

I 2023 var ASC Junior-medlemmerne indløbsbørn 3 gange i løbet af året på Aalborg Portland Park, mens juniorklubbens medlemmer også var indløbsbørn til Pokalfinalen i Parken. En stor oplevelse for alle juniormedlemmerne, trods resultatet.

I efterårsferien deltog 30 medlemmer af ASC Junior i en superligatræning, som blev ledet af Oscar Hiljemark og Rasmus Würtz, mens hele superligatruppen deltog i træningen. En fed oplevelse for juniorklubbens medlemmer, hvor der var mange smil og high-fives, mens alle også kom hjem med autografer.

Derudover var der i september også en eksklusiv rundvisning på stadion for juniorklubben med selveste Lars “Kosten” Thomsen.

Vi har valgt at fastholde det gratis medlemskab for ASC Junior igen i 2024.

Podcast Rød Aalborg

2023 var et særdeles succesrigt år for Rød Aalborg. Faktisk podcastens hidtil bedste. I et år hvor AaB klarede sig dårligere og dårligere og blev forandret, stod Rød Aalborg tydeligere frem som et sted hvor AaB-tilhængere kunne samles om kærligheden og bekymringerne omkring klubben. 86.504 gange blev en udsendelse afspillet i 2023. En hidtidig rekord for podcasten. Fordelt på 31 udsendelser, blev det til 2790 afspilninger i gennemsnit. Et rekordhøjt tal for podcasten. Derudover er der blevet skabt en mere stabil medlemsklub end tidligere, som også er med til at sikre en god drift. Der er mellem 130-140 der hver måned støtter op om podcasten. Udover mange udsendelser hvor følelserne omkring AaB var størst, lykkedes det også podcasten at samle mange af trofaste lyttere til to live-arrangementer hos samarbejdspartner Arbejdernes Landsbank i Vingårdsgade. Særligt succesfuldt var live-udgaverne i november 2023, hvor podcasten kunne fejre sin 5-års fødselsdag.

AaB Tifo Kaos

ATK startede året ud med et yderst velbesøgt og tilfredsstillende åbent tifo-værksted, hvor alle kunne komme og være med til at male og designe bannere, flag mm. Igen i år har ATK været med til at sætte deres præg på landets tribuner, både ude og hjemme. Her kan der både nævnes ”Aldrig Gir’ Vi Op-tifoen” der skulle sætte en standard for kampen om overlevelse i Superligaen. Ligeledes blev nedrykningsslutspillet startet op med flag-tifo i Horsens og ligeledes var der i Pokalturneringen også flagkaos i Viborg. Der lå også et kæmpe arbejde forud for den store pokalfinale-tifo, hvor der på hvert sæde på AaB’s langside var lagt en vimpel, som tilsammen udformede en pokal. Dette skabte sammen med det, skæve, men dog yderst pæne rulleflag på stemningstribunen en fantastisk kulisse. I sidste hjemmekamp i Superligaen var der også lagt flag på hele Nord- og Vesttribunen i håb om at give spillerne de sidste 10% – dog uden held.

Trods nedrykningen har det ikke stået stille i 1. division. Her har der både været en hyldest til Munken, der desværre gik bort, samt en stor halstørklæde-tifo på Complea Tribunen.

Til sidst skal der lyde en stor tak for samarbejdet til vores SLO’er Michael Meelsen Nielsen og Daniel Brandt for det tætte samarbejde og den store hjælp, de har givet til gruppen. Dertil skal der også lyde en tak til alle udenfor ATK, som har hjulpet med forberedelse af tifoerne, opsætning og udførsel på kampdagene.