Gratis udebanetur for nye medlemmer

Alle nye medlemmer af AaB Support Club har ved indmeldelse mulighed for at benytte sig af en gratis udebanetur (excl. entrébillet) til kampe i Jylland eller på Fyn.

For at få din gratis bustur, skal du kontakte ASC-kontoret på kontoret@aabsupportclub.dk inden udløb af tilmeldingsfrist for busturen. 

Har du ikke mulighed for at stå på bussen i Aalborg, kan du også på din gratis-tur blive samlet op. Se nærmere informationer under afsnittet “Opsamling” på denne side.

Hvis kampene i den halvsæson, hvor du har meldt dig ind, passer dig dårligt, eller du har meldt dig ind på et tidspunkt, hvor der ikke er ret mange af kampene tilbage, kan din gratis bustur overføres til den førstkommende halvsæson efter din indmeldelse. Alt det kræver, er at du kontakter os som nævnt ovenfor og giver besked om, at du gerne vil have overført din gratistur til kommende halvsæson.

Formålet med gratis-tur-ordningen er naturligvis at introducere nye medlemmer til vores udebaneture, men vi har tidligere oplevet en række eksempler, hvor både medlemmer med bopæl i Aalborg-området og bopæl langs bussens rute, har bedt om at få konverteret busturen til entrébilletter, idet disse medlemmer selv har villet køre til kampen. Dette strider imod selve formålet med ordningen, og kun medlemmer med en bopæl, der af gode grunde gør deltagelse på turen umulig – eksempelvis medlemmer i København og på Sjælland – vil kunne få konverteret gratis-turen til entrébillet. 

Medlemmerne af ASC København, d.v.s. medlemmer med bopæl indenfor postnummer 1000-3799, vil også kunne bruge sin gratis-tur til ASC Københavns udebaneture på Sjælland og på Fyn. Gratis-turene vil ikke kunne anvendes ved ASC Københavns udebaneture til kampe i Jylland – altså nøjagtig tilsvarende princip, som anvendes på turene fra Aalborg.