ASC i pressen

ASC får en hel del pressehenvendelser, såvel fra lokale som fra landsdækkende medier. Ofte vælger vi at sige “ingen kommentar” til en stor del af disse. Dette er ofte henvendelser, der eksempelvis spørger til vores holdning til konkrete spillere, der ikke lever op til forventningerne, eller til AaB’s økonomiske dispositioner udenfor det sportslige område. Uanset om vi måtte være enige eller uenige i de konkrete tilfælde, ønsker ASC ikke at deltage i denne slags debatter via medierne. Vores overordnede strategi er således, at eventuel kritik af AaB er noget vi tager op direkte med ledelsen i klubben og altså ikke via pressen.

Det kan dog ske at ASC bliver nødt til at gå i rette med pressen, når AaB og AaB-fans kædes sammen med kedelige episoder der intet har med fodbold, AaB eller det at være fodboldfan at gøre. Der har tidligere været eksempler på denne type sensationsoverskrifter, og ASC vil naturligvis opfordre medierne til at korrigere disse ofte urimelige koblinger.

 

ASC ønsker derimod at være en aktiv medspiller når der i medierne diskuteres fanpolitiske emner, der er vedkommende for AaB fans. Dette kan eksempelvis være omkring hvilke rettigheder fodboldfans har på og udenfor stadion, hvilke sanktionsmuligheder der benyttes af ordensmagten og kontrollører, samt byde ind med forslag der kan hjælpe med at skabe de bedste rammer for en positiv fankultur i Danmark. Dette kan også betyde at fanklubben i specifikke sager omkring håndtering af fodboldfans har en holdning forskellig fra AaB.

 

ASC ønsker at være talerør for fanklubbens mange medlemmer, og mener at dialog er vejen frem. Således hænger ASC’s ageren i pressen i høj grad sammen med foreningens ønske om at være aktiv i fansamarbejde og være en aktiv samarbejdspartner med beslutningstagere både nationalt og internationalt.

At være talerør for alle fanklubbens medlemmer kan imidlertid være svært, og vi er derfor klar over at enkelte medlemmer ikke nødvendigvis vil være enige i alle vores synspunkter/holdninger, hvilket vi dog heller ikke vil forlange. Vi bestræber os på at lytte til vores medlemmer, og de frivillige hjælpere som yder en indsats for foreningen og på den måde ramme så bred en medlemsskares holdning som muligt..