Ordensregler i bussen

For at sikre alle deltagere en god oplevelse på ASC’s udebaneture, gælder følgende ordensregler:

• Alle sidder ned på toilettet. Husk der kommer andre efter dig og det kan være du selv skal derned igen!
• Ingen blottede legemsdele i vinduerne eller andre steder
• Det er forbudt at banke på bussens ruder
• Det er forbudt at have ansigtsmaling på i bussen
• Forefindes der sikkerhedssele i bussen skal denne bruges. Ellers er det for egen regning
• Alle ASC-busser er røgfrie – til gengæld vil der blive indlagt et varierende antal rygepauser, afhængig af turens længde
• Besiddelse og indtagelse af euforiserende stoffer er ikke tilladt og medfører øjeblikkelig bortvisning og efterfølgende karantæne
• Egne drikkevarer må ikke nydes i bussen. Pågriber vi dig i at nyde egne drikkevarer i bussen, bliver disse konfiskeret og vil først blive udleveret ved turens afslutning
• Salget i bussen starter, når vi kører ind på motorvejen
• Der sælges ikke øl og spiritus til personer under 16 år. Er rejselederne i tvivl om din alder, vil du blive bedt om at vise ID
• Synligt berusede personer, som kan være til gene for andre deltagere, risikerer at blive nægtet køb af øl/spiritus i bussen eller i værste fald at blive sat af bussen
• Uacceptabel opførsel i bussen og på rastepladser kan medføre, at du får en advarsel. Hjælper dette ikke, vil du blive sat af på førstkommende rasteplads. Du vil efterfølgende få karantæne fra ASC-aktiviteter. Bestyrelsen fastsætter karantænens længde.
• ALLE er medansvarlige for at holde orden i bussen, så ryd op efter dig selv og din sidemand – d.v.s. brug affaldsposerne – der er jo en grund til at de er der! Og aflever venligst de tomme flasker forrest i bussen
• Hvis din adfærd medfører behov for ekstra rengøring af bussen, vil du blive faktureret den faktiske udgift.

Du bedes sætte dig grundigt ind i reglerne inden tilmelding.