All-seater

Det er ASC’s holdning, at der på alle stadions skal være plads og rum til forskellige tilskuertyper!

Som fodboldtilskuere har vi nemlig vidt forskellige måder at gå til fodbold på. Nogle ønsker at sidde stille og roligt og lade sig underholde af kampen. Andre har børn med på stadion, og ønsker at overvære kampen på børnenes præmisser, hvor interessen om selve spillet måske ikke kan holdes i alle 90 min. Endnu andre ønsker at stå og snakke med kammeraterne under kampen, mens endnu andre igen ønsker selv at være aktører i form af at bidrage til stemningen under kampen.

Uanset om du tilhører den ene, anden eller tredje gruppe, eller for den sags skyld en helt fjerde gruppe, er det ASC’s holdning, at stadions skal indrettes, så der gives gode muligheder og forhold for de forskellige tilskuertyper. Den ene gruppe er ikke mere berettiget end den anden.

Som stemningsskabende fans stilles der dog lidt specielle krav til indretningen af tribunen. Her skal der være plads til brug af bannere, flag og pyroteknik under ordnede forhold, samt til et capotårn, der giver muligheden for at koordinere stemningen. Og der skal på dette tribuneafsnit ikke være sæder, som begrænser udfoldelsesmulighederne.

UEFA og fodboldforbundene i visse lande, har i en årrække nærmest tvunget klubberne til at indføre allseater-stadions, bl.a. via krav om, at kun tribuner med sæder må benyttes til internationale kampe. ASC ønsker at kæmpe imod denne udvikling, idet vi grundliggende er af den opfattelse, at sikkerheden på stadions i Danmark er blevet forbedret så meget, at der ikke findes noget sted i Danmark, hvor man sikkerhedsmæssigt ikke kan have stående tilskuere. I forlængelse heraf har vi i ASC lavet en aftale med AaB om, at Vesttribunen på Aalborg Stadion så vidt mulig skal forblive en ståplads-tribune – naturligvis med forbehold for de tilfælde, hvor UEFA direkte stiller krav om siddepladser.