Fansamarbejde

ASC er en fanklub for alle. Vi repræsenterer alle AaB fans overfor klub, politikere og andre interessenter og vil altid forsøge at tale alle fans’ sag.

 

Om de er medlem hos os, andre grupperinger, eller slet ikke medlem nogen steder er ikke afgørende. Det har ikke betydning, hvor man som fan står på stadion eller om man er ung eller gammel. Vi ser det som en ære at repræsentere en stor og bred fanskare, som bl.a. har vidt forskellige tilgange til, hvordan en fodboldkamp nydes bedst.

 

 

ASC i Aalborg

Vi ønsker at være en supportklub, der favner alle. Det vil sige, at vi ønsker et samarbejde med de andre fangrupperinger i Aalborg, for at skabe en god fankultur, samt for at sikre en fantastisk tribunestemning på både Aalborg Stadion og udebane.

 

Udover fokus på samarbejdet fangrupperne imellem, ønsker ASC at bygge videre på det gode forhold til AaB, hvor vi som en respekteret samarbejdspartner deltager i dialog omkring relevante emne, og hvor vi fortæller hinanden, hvad vi synes bliver gjort godt og skidt.

 

 

ASC i Danmark

I dansk fanpolitik ønsker vi, at ASC skal være med til at påvirke beslutningstagerne i DK.

Vi vil arbejde for, at de ordninger, der indføres i dansk fodbold, er med til at sikre forboldfans en anstændig behandling. Det er samtidig vores mål, at de ordninger, der bliver indført, skal stå i forhold til problemets størrelse.

 

ASC vil gerne udtrykke vores engagement, værdier og holdninger gennem synlighed bl.a. i mediebilledet. Vi ser det, sammen med den direkte dialog, som en måde at fortælle vores medlemmer, den brede befolkning og beslutningstagerne om vores synspunkter og idéer.

Vi vil gerne ses som en naturlig samarbejdspartner, når love og regler, og eventuelle problematikker ved disse, skal debatteres.

 

ASC søger altid samarbejde med fanklubber/grupperinger, der deler vores idéer til at fremelske den danske fodboldkultur, der både rummer entusiasme, passion og plads til alle.

I Danmark er ASC derfor medlem af Danske Fodbold Fanklubber (DFF), hvor vi er med til at præge debatten og indholdet.

http://www.fairfans.dk

 

 

ASC i Europa

På det europæiske plan er det også ASC’s ønske at blive en aktiv fanpolitisk aktør. Vi har en stærk organisation, og kan oftest være med til at hjælpe andre fanklubber. Vi er gerne med til at tale de mindre klubbers/fanklubbers sag i europæisk regi. Det er også på tværs af landegrænser, at vi kan være medvirkende til at skabe en bedre tribunekultur, i både Danmark og Europa.

 

Vi vil således fremover søge at få indflydelse på rettighederne for fordboldfans på europæisk plan.

Vi ser store perspektiver i et europæisk fansamarbejde, hvor vi i ASC indhenter mange positive erfaringer i mødet med andre fanklubber. Det kan dreje sig om praktiske ting i forhold til at drive en fanklub, tribunekultur eller samarbejde med klubber og nationale organisationer.

Derfor er ASC også medlem af Football Supporters Europe (FSE), der sikrer fanklubber i Europa et stærkt talerør overfor beslutningstagere i europæisk fodbold.

http://www.fanseurope.org/