Årets generalforsamling afholdes online

Generalforsamlingen tirsdag den 23. marts kl. 19.00 afholdes grundet gældende restriktioner online via Microsoft Teams.

Vi beder om din tilmelding via nedenstående link, og så sender vi et link til dig på den mailadresse du har oplyst.

https://forms.gle/Rgz1UyaoMR94aVnVA

Dagsorden for generalforsamlingen jf. ASCs vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år
5. Orientering om budget for det kommende år
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand (lige år)
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
10. Valg af 2 suppleanter (hvert år)
11. Valg af 2 bilagskontrollanter (hvert år)
12. Valg af bilagskontrollant-suppleant (hvert år)
13. Eventuelt

Comments are closed.