Indkaldelse til Generalforsamling (revideret)

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i AaB Support Club tirsdag den 23. marts kl. 19:00 i Loungen på Aalborg Stadion, Harald Jensens Vej 9.

Det er med følgende dagsorden jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år
5. Orientering om budget for det kommende år
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand (lige år)
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
10. Valg af 2 suppleanter (hvert år)
11. Valg af 2 bilagskontrollanter (hvert år)
12. Valg af bilagskontrollant-suppleant (hvert år)
13. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsens formand senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag sendes til rasmusfihl@aabsupportclub.dk.

Skulle det ikke være muligt at afholde generalforsamlingen jf. gældende corona-restriktioner, så vil der hurtigst muligt blive meldt en ny dato ud eller i yderste nødstilfælde afholdt generalforsamling online. Vi melder ud, når vi os nærmer datoen for afholdelse.

Det er – som altid – på den ordinære generalforsamling mulighed for at smage den øl, der hvert år bliver brygget til Sæsonens AaB’er. Den første øl er på foreningens regning, og herefter koster de 15kr stykket.

Comments are closed.