Generalforsamling 2023

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i AaB Support Club tirsdag den 21. marts kl. 19:00 i AL Banks lokaler, Vingårdsgade 9, 9000 Aalborg.

Det er med følgende dagsorden jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år
5. Orientering om budget for det kommende år
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand (lige år)
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
10. Valg af 2 suppleanter (hvert år)
11. Valg af 2 bilagskontrollanter (hvert år)
12. Valg af bilagskontrollant-suppleant (hvert år)
13. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsens formand senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag sendes til rasmusfihl@aabsupportclub.dk.

Det er – som altid – på den ordinære generalforsamling mulighed for at smage den øl, der hvert år bliver brygget til Sæsonens AaB’er. Den første øl er på foreningens regning, og herefter koster de 15kr stykket.

,

Comments are closed.