Generalforsamling 2016

default_6

AaB Support Club afholder ordinær generalforsamling mandag den 14. marts, fra kl. 19:00 med følgende dagsorden jævnfør vedtægterne:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er som følger:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år
5. Orientering om budget for det kommende år
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Indkomne forslag
8. Valg af formand (lige år)
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
11. Valg af 2 suppleanter (hvert år)
12. Valg af 2 bilagskontrollanter (hvert år)
13. Valg af bilagskontrollant-suppleant (hvert år)
14. Eventuelt

Eventuelle forslag til den ordinære generalforsamling skal, for at de kan behandles, være fremsendt til bestyrelsen senest 14 dage inden den ordinære generalforsamling finder sted.

Bestyrelsen skal bekræfte modtagelsen af forslagene.

Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt i Loungen på Aalborg Stadion, Harald Jensens Vej 9.

Vi glæder os til at se at jer!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Comments are closed.