Supporteren – et ASC-klenodie takker af for nu!

Fra bestyrelsens beretning, som blev fremlagt på ASCs generalforsamling 12. marts 2024.

2023 blev også sidste år med Supporteren i denne omgang. ASC har gennem hele 2023 forsøgt at finde nye drivkræfter til at føre bladet videre, men uden held. Derfor holder bladet i øjeblikket en pause, og genopstår forhåbentlig i fremtiden, men måske i nye digitale klæder? Derfor skal der også lyde en særlig tak til de frivillige ildsjæle, der har drevet Supporteren siden bladet udkom første gang i marts 1991. De har i i fællesskab sørget for at vi alle har kunnet læse spændende artikler om spillere og ledere i og omkring klubben, samt givet et indblik i hvad der sker bag fanscenen via diverse reportager fra udebaneture, Tifo-værksteder, juniorarrangementer, indendørsstævner, julefrokoster og meget meget mere.

Supporteren har siden 1991 været en institution i ASC, og været et samlende ASC produkt som alle medlemmer fik tilsendt i postkassen. Første blad havde et interview med AaB’s dengang 19-årige målmand, Niels Christian Jørgensen, et velkommen hjem til Peter Rasmussen som AaB lejede i VfB Stuttgart, en konkurrence og så en artikel om turneringsstrukturen som dengang var i en overgangsfase – med underrubrikken: Hvordan Spjald vinder DM i 1995 og Brøndby ender i DS… Den hurtige lytter, vil i dag mindes at det var AaB og ikke Spjald, der vandt sit første mesterskab i 1995.

Supporteren har på sin vis afspejlet ånden i foreningen og den udvikling som klubben og fankulturen i Aalborg har gennemgået siden bladets oprindelse i 1991. Bladene udgør en unik tidslomme og arv, som vi i dag kun kan hylde og se tilbage på med stolthed. I 1991 var der ingen, der forbandt AaB med storhed, mesterskaber og Champions League. Supporteren har været med på hele rejsen.

Tilslut en særlig tak til Christian Simoni, som har været hjertet bag bladet de sidste mange år. Uden dit engagement for Supporteren, så ville bladet ikke have haft den betydning, det har haft for foreningen. Tusind tak for denne helt særlige indsats.

Bestyrelsen har valgt at nedsætte en arbejdsgruppe, som snarest skal mødes og diskutere, hvordan ASC fremadrettet kan bidrage til fanrelaterede nyheder. Har du nogle input til, hvad du gerne vil se mere af, eller har du lyst til at være en del af arbejdet, så skriv til rasmusfihl@aabsupportclub.dk.

Comments are closed.