Generalforsamling 2016

Reception17

AaB Support Club afholder ordinær generalforsamling mandag den 14. marts, fra kl. 19:00 med følgende dagsorden jævnfør vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år
5. Orientering om budget for det kommende år
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 195,-
7. Indkomne forslag
7.1 Forslag til vedtægtsændring vedr. tegningsregel*
8. Valg af formand (lige år)
Efter tur afgår:
Mads Aagaard Villig til genvalg
Bestyrelsen foreslår genvalg af Mads Aagaard.
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)**
Efter tur afgår:
Kasper Vase Villig til genvalg
Henrik Østergaard Ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår genvalg af Kasper Vase samt nyvalg af Lars Simoni Frederiksen.
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
11. Valg af 2 suppleanter (hvert år)**
Efter tur afgår:
Daniel Jacobsen Ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Kasper Korsvang Møller og Rasmus Damborg.
12. Valg af 2 bilagskontrollanter (hvert år)
Efter tur afgår:
Thomas Østergaard Villig til genvalg
Rolf Larsen Villig til genvalg
Bestyrelsen foreslår genvalg af Thomas Østergaard og Rolf Larsen.
13. Valg af bilagskontrollant-suppleant (hvert år)
Efter tur afgår:
Christian Simoni Villig til genvalg
Bestyrelsen foreslår genvalg af Christian Simoni.
14. Eventuelt

* I øjeblikket har foreningen ikke en tegningsregel, hvorfor alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive på foreningens vegne. Det kan være unødigt tidskrævende at indhente disse underskrifter. Forslaget fremsættes derfor af praktiske årsager.

Nuværende tekst

Paragraf 11
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån, så foreningen opnår samlet gæld på mere end 250.000,- kr. skal godkendes af en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Forslag til ny tekst

Paragraf 11

Foreningen tegnes af formanden i forening med to bestyrelsemedlemmer.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån, så foreningen opnår samlet gæld på mere end 250.000,- kr. skal godkendes af en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

** Kort efter generalforsamlingen i 2015 indtrådte Henrik Østergaard (på daværende tidspunkt 1. suppleant) i bestyrelsen i stedet for Rinna Albertsen. Det efterlod en ledig suppleantpost, som skal besættes på den kommende generalforsamling.

Vi ses i Loungen på Aalborg Stadion, mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00.

Mvh Bestyrelsen

,

Comments are closed.