Generalforsamling 2019

Som indkaldt i Supporteren (2018/4) afholder AaB Support Club ordinær generalforsamling tirsdag den 26. februar kl. 19:00 i Loungen på Aalborg Stadion, Harald Jensens Vej 9.

Det er med følgende dagsorden jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år
5. Orientering om budget for det kommende år
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Indkomne forslag
8. Valg af formand (lige år)
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
10. Valg af 2 suppleanter (hvert år)
11. Valg af 2 bilagskontrollanter (hvert år)
12. Valg af bilagskontrollant-suppleant (hvert år)
13. Eventuelt

Der mangler fortsat de sidste detaljer vedrørende hele bestyrelsessammensætningen, hvorfor der henvises til generalforsamlingen eller det efterfølgende referat.

,

Comments are closed.