Generalforsamling 2018

Som indkaldt i Supporteren (2017/4) afholder AaB Support Club ordinær generalforsamling tirsdag den 27. februar kl. 19:00 i Loungen på Aalborg Stadion, Harald Jensens Vej 9.

Der er ved generalforsamlingen mulighed for at se AaB’s helt nye sportspub, hvor der dog ikke vil åben for servering. Det vil ligeledes være muligt at hilse på AaB’s nye fankoordinator, Simon Vangsgaard. Det er – som altid – på den ordinære generalforsamling mulighed for at smage den øl, der hvert år bliver brygget til Sæsonens AaB’er. Den første øl er på foreningens regning, og herefter koster de 15kr stykket.

Det er med følgende dagsorden jf. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
 4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år
 5. Orientering om budget for det kommende år
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af formand (lige år)
 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
 10. Valg af 2 suppleanter (hvert år)
 11. Valg af 2 bilagskontrollanter (hvert år)
 12. Valg af bilagskontrollant-suppleant (hvert år)
 13. Eventuelt

I kan allerede nu læse Bestyrelsens beretning her på hjemmesiden.

I henhold til punkt 8 så ønsker Mads Aagaard at stoppe efter fire år som foreningens formand. Bestyrelsen foreslår nuværende bestyrelsesmedlem Lars Simoni Frederiksen som ny formand.

Der mangler fortsat de sidste detaljer vedrørende hele bestyrelsessammensætningen, hvorfor der henvises til generalforsamlingen eller det efterfølgende referat.

Foreslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer iht. punkt 7 på dagsordenen.

Nuværende Paragraf 4:

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes på den ordinære generalforsamling ved simpelt flertal.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

Ved manglende betaling mere end én måned efter forfaldsdatoen, tilsendes medlemmet restanceopkrævning i hver af de følgende to måneder. Fortsat manglende betaling medfører herefter, at medlemsskabet slettes.

Ændres til følgende:

Kontingent, betalingsmåde samt forfaldstidspunkt fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

Ved manglende betaling tilsendes medlemmet restanceopkrævning i hver af de følgende to måneder. Fortsat manglende betaling medfører herefter, at medlemskabet ophører.

Information vedrørende medlemskabet opbevares i 18 måneder efter udløb. Dette sker, for at kunne bekræfte rigtigheden af nye medlemskaber. Medlemskabet slettes permanent efter 18 måneder.

Ved eventuelle spørgsmål henvises til generalforsamlingen. Vedtægtsændringerne kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer for.

Vi håber mange af vores medlemmer vil benytte lejligheden til at få en status på udviklingen i foreningen, og glæder os til at se at jer.

 

, ,

Comments are closed.