Fans tegner stregerne til fremtidens Aalborg Stadion

Det var en velbesøgt AaB-Café der tirsdag d. 9. januar lagde rammerne til det første fanmøde om udsigten til et nyt Aalborg Stadion. Mødet blev afholdt af AaB Support Club og Vesttribunen, hvor mere end 80 deltagere var mødt op for at sætte deres præg på det fremtidige stadion.

Allerede da planerne for et nyt stadion så dagens lys, blev AaB Support Club og Vesttribunen inviteret til et møde, som havde til formål at fortælle om planerne, og høre hvilke ønsker, vi som fans har til et nyt stadion.

Af konkrete ønsker ved dette møde blev det understreget, at der var ønske om et stadion beliggende i 9000 Aalborg, med en vestvendt tribune til de stemningsaktive fans samt fanlokaler på eller omkring stadion.

Som en del af AaB Support Club og Vesttribunens ønske om at inkludere fans mest muligt i relevante sager blev det ligeledes besluttet af afholde en række åbne møder for fans, således at alle fans af AaB har mulighed for at sætte deres præg på det fremtidige stadion.

Erfaringer fra andre stadions

Som indledning til debatten var Nicolai Bryde Nielsen (en groundhopper med mere end 2000 kampe på 533 stadions i 66 lande) inviteret ind til oplæg om de gode erfaringer han har indsamlet på stadions i hele verden. Oplægget lagde fokus på sikringen af kulturarven og rammer som kan underbygge den eksisterende fankultur.

Af konkrete eksempler blev der lagt vægt på klubhistorie, fanzoner og fanlokaler.

Konkrete ønsker

Allerede inden mødet havde fans mulighed for at indsende ønsker, som blev fremlagt. I disse ønsker fremgik det tydeligt at der var stort ønske om en placering i 9000 Aalborg samt et visuelt udtryk som vi kender det fra Vesttribunen i dag. Ligeledes blev der også understreget et stadion også skal rumme fankultur uden for stemningstribunen, eksempelvis halstørklæderne der i dag hænger på Øst (3F-tribunen).

Nedenstående er øvrige relevante punkter, som blev opsamlet på mødet og vil fungere som en rettesnor for de fremtidige møder som AaB Support Club og Vesttribunen vil deltage i omkring design af det fremtidige stadion.

En omfangsrig fanzone

Den nuværende fanzone er elsket af mange AaB fans. Den næste fanzone bør ikke alene være større, den bør også inkludere flere tribuner.

Der er ønske om at få en fanzone der kan omkranse hele stadion så fans fra de forskellige tribuner kan mødes her inden og efter kampen. Af konkrete ønsker er der bl.a.:

 • Overdækkede områder
 • Gode toiletforhold
 • Adgang til fanzonen fra alle tribuner
 • Fanbar og -bod. (Styret af fans selv)

En opdateret Vesttribune

Hos mange af mødedeltagerne var der ønske om en fremtidssikret Vesttribune, dette indbefatter blandet andet:

 • En stejlere tribune
 • Automatisk hejseværk
 • Tribunen skal være en samlet tribune og må ikke opdeles i to eller flere niveauer.
 • Fortsat ståpladser

Stadions visuelle udtryk

Det visuelle indtryk af et stadion er væsentligt for at sikre den rette stemning allerede inden tribunerne fyldes af forventningsfulde fans. Af konkrete ønsker er der bl.a.:

 • Sæder i rød og hvid på hele stadion
 • “AaB”, “Aalborg” og “1885” skrevet med sæderne som vi kender på det på nuværende stadion
 • Graffiti og udsmykning på flader omkring stadion
 • Byens historie skal indgå i udsmykningen
 • Alle reklamer på stadion skal være i rød og hvid
 • Symmetrisk stadion (det skal være lige højt hele vejen rundt)
 • Lysdioder i facaden og taget

Stadion infrastruktur

Det nuværende stadion har en række infrastrukturmæssige udfordringer som vi som fans selvsagt gerne ser løst ved et nyt stadion. Af konkrete ønsker er der bl.a.:

 • Bedre skiltning (Til boder, toiletter og pladser)
 • Hejseværk på hele stadion
 • Flere og bedre boder.
 • Minimum 20.000 tilskuerpladser
 • TV skærme i boderne
 • Fortsat todelt tribune på langsiden
 • Et udebaneafsnit der kan justeres i kapacitet

Øvrige

Fanlokaler

Ingen professionel fodbold uden fans. Derfor var der også bred enighed om at det nye stadion skal inkludere fanlokaler på eller omkring stadion. Anvendelse af disse lokaler skal blandt andet være til fanarrangementer uden for kampdage men også et samlested før og efter kampen.

AaB museum

Hvor vi står i dag, er på skuldrene af dem der passede på AaB før os. At vi mindes vores fælles historie er en central del af det visuelle udtryk der ønskes for stadion. Men der er også stort ønske om at der laves lokaler, der mere præcist kan gengive vores smukke historie til alle interesserede – herunder den næste generation af AaB fans.

Dette kan ligge i forbindelse med AaBs fanshop.

Statuer af AaB personligheder omkring stadion

I forlængelse af at mindes vores historie, så var det ønsket at dette også sker i form af statuer omkring stadion

AaB personligheder mindes ved navngivning af eventuelt nye veje og pladser omkring stadion

Lokale leverandører

AaB er en aalborgensisk klub med rødderne i det nordjyske. Derfor bør lokale leverandører inddrages i fanzone såvel som udvalget på stadion. Dette anses for værende en selvfølgelighed for at fastholde den lokale forankring.

Flagallé på kampdage

Et nej tak til en kunstgræs

Den videre proces

Som fans er vi ikke de eneste med ønsker til et nyt stadion. De listede ønsker vil blive anvendt i en dialog med relevante parter, før vi i fællesskab ender på en endelig kravspecifikation, når arkitektopgaven for stadion sendes i udbud. Flere af ønskerne er prioriterede, herunder at vi får en  fanzone der omkranser stadion med adgang til/fra alle tribuner.

Alle ønsker vil blive behandlet for designmæssige konsekvenser. Blandet andet er ønsket om en samlet fanzone bestemmende for placering af udebaneafsnittet i forhold til de øvrige tribuner.

Det er vores forventning, at vi med så konkrete ønsker så tidligt i processen, kan være medvirkende til at vi alle får det bedst mulige Aalborg Stadion i fremtiden.

Det forventes at der afholdes flere møder i fremtiden som projektet skrider fremad og det er vores intention at inddrage den øvrige fanscene løbende, i videst muligt omfang. AaB Support Club og Vesttribunen har nedsat en arbejdsgruppe som specifikt arbejder med det nye stadion. Gruppen kan kontaktes på NytStadion@AaBSupportClub.dk

Alle billeder er taget af @Terracehawk (Instagram).

Comments are closed.